Bæredygtighed

Byggeriet er ansvarlig for en væsentlig del af de samlede miljøpåvirkninger, og står derfor overfor store forandringer, for at leve op til vores overordnede mål for klima og bæredygtighed. Løsningerne må findes mange forskellige steder – både i optimering af kendte materialer og udvikling af nye miljøvenlige materialer, der er tilpasset genbrug og genanvendelse.


Ålegræs optager CO2 og næringsstoffer. Foto af Realdania Byg

Samlet set står byggeriet i Europa for både 40% af vores ressourceforbrug og 40% af vores energiforbrug (Bæredygtigt Byggeri, Energistyrelsen) . Tallene afslører at branchen står overfor store udfordringer, men viser på samme tid et stort potentiale for at ændre vores samlede miljøpåvirkninger. Cirkulær økonomi er et redskab til at skabe de nødvendige forandringer. I den cirkulære økonomi holdes materialer og produkter i kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Det bryder altså med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald.

Læs mere om cirkulær økonomi på The Ellen MacArthur Foundations hjemmeside.


Vi skal væk fra et lineært forbrug, hvor ressourcer ender som affald. Cirkulær økonomi går ud på at beholde ressourcerne i kredsløb, og altid genanvende med højst mulig bevarelse af produkters værdi. Ålegræs er en naturlig “overskudsressource”, som når den bjærges nænsomt efterlader naturen i en bedre stand en før. Vi har take-back-ordning på vores isoleringsbatts, da gamle batts kan indgå i produktionen af nye. På den måde sikre vi, at ålegræsset forbliver i ressourcestrømmen. 

Vi er i Danmark allerede gode til at genanvende byggeaffald sammenlignet med andre lande. Materialerne mister dog en stor del af deres værdi, da de oftest ikke er skabt med henblik på genanvendelse. Ved at indtænke genanvendelse ind i produkter fra start, kan kvaliteten og værdien bevares. Vores byggeprodukter af ålegræs er netop designet til at kunne genanvendes direkte, når det har udlevet sit formål.


Ålegræsset bjærges nænsomt når det skyller op på strandene. 

Ålegræs er en naturligt forekommende og vedvarende overskudsressource, som naturen giver os. Bjærgningen forgår i samarbejde med UNESCO Biosfære Møn, der er med til at sikre at ålegræsset høstes på bæredygtig vis med hensyntagen til livet i havet såvel som på kysterne. Læs mere om Møn Biosfære her. Da der er rigeligt med næringsstoffer i kystnære områder i Danmark, gavner havmiljøet at fjerne ålegræs, da næringstofferne fra ålegræsset herved bindes i produkterne. Ved ikke at lade ålegræsset rådne på stranden undgås også CO2-udledningen fra denne proces. Produkterne virker derved som et CO2-lager i deres levetid.

Udover lagring af næringstof og CO2, har ålegræs en række andre gode egenskaber, der gør det særligt anvendeligt som byggemateriale. Ålegræs optager gennem dets vækst mineraler og salte fra havet, som naturligt gør det modstandsdygtig overfor råd, utøj, vind og vejr og beskytter det mod brand. Tilsammen giver det et rent og sundt materiale med en meget lang levetid – uden tilsætning af skadelige stoffer. Læs mere om ålegræs’ særlige egenskaber og betydning for livet i havet. 

Miljøcertificering

Sammen har disse fantastiske egenskaber gjort det muligt at udvikle et isoleringsbat og mønning af ålegræs, der kunne certificeres efter Cradle to Cradle standarden. Cradle to Cradle er den mest ambitiøse miljøcertificering i verden og meget anerkendt i byggebranchen og inden for cirkulær økonomi. Begge produkter har opnået certificering på GULD-niveau som de første i Danmark.

Dokumentationen kan bl.a. bruges til at opnå point ved bygningscertificeringer som fx DGNB og LEED. Certificeringsniveauet er desuden meget højt, og tangmønningen har som det første danskproducerede produkt opnået certificering på Guld-niveau.

– Annette Hastrup fra Vugge til Vugge.

Cradle to Cradle har en designfilosofi, der gør op med den lineære tankegang og ser produkter som del af en gentagende cyklus. En af grundtankerne bag er, at man skal give mere tilbage, end man tager – hvilket disse produkter gør i kraft af lagre næringstof og CO2, samtidig med at have en sunhed og holdbarhed, der giver en meget lang levetid. Materialets sundhed har desuden givet produkterne et Material Health Certificate på det højst opnåelige niveau – PLATIN. Det betyder, at produkterne er fuldstændig fri for skadelige stoffer. Dette understreger at vores isoleringsbatts bidrage til et sund indeklima.


Læs mere om Cradle to Cradle på Vugge til Vugges hjemmeside, der udfører certificeringer i Danmark.

Download certifikatet for isolering af ålegræs.

Download certifikatet for mønning af ålegræs.