Om os

Zosteras formål er at udvikle bæredygtige byggematerialer i samspil med naturen. Vi har afsæt i ålegræs som råmateriale, fordi vi er blevet bjergtaget af ålegræssets særlige egenskaber, som vi har et indgående kendskab til gennem arbejdet med at restaurere Læsøs tangtage. I dag sælger vi Cradle to Cradle certificeret isolering og mønninger af ålegræs.

Virksomheden startede i 2010 under navnet Læsø Tangbank, der havde til formål at bevare Læsøs få tilbageværende tangtage, og at opkøbe ålegræs af god kvalitet til at istandsætte tagene. Virksomheden er startet af ildsjæle på Læsø bl.a. tængemanden, Henning Johansen. I dag er arbejdet med at rede tagene sikret for nu, og det store restaureringsarbejde af tangtagene er i fuld gang. Læs mere om tangtagene og følg med i de aktuelle istandsættelser her.


Foto fra bagsiden af et tangtag under opbygning. Det imponerende håndværk at tænge med ålegræs er genoptaget på Læsø. Foto af Morten Pihler

Istandsættelsen af tangtagene har været katalysator for at ålegræs’ gode egenskaber er blevet genopdaget: Det kan ikke brænde, det har en høj holdbarhed, selv når det er udsat for fugt, vind og vejr, det giver et godt indeklima og det har gode isolerende egenskaber fra naturens side. Læsø Tangbank indgik i 2014 et samarbejde med virksomheden Advance Nonwoven, der drives af Møllerup Gods. Sammen søgte og fik vi midler fra Innovationsfondens MUDP-pulje til at udvikle og teste to produkter: Isolering og mønninger til stråtage. Projektet blev drevet i samarbejde med Teknologisk Institut, der har stået for at teste produkterne. Produkterne blev i samme ombæring Cradle to Cradle certificeret på GULD-niveau.

I dag drives virksomheden af Kirsten Lynge og Gunnar Agerskov Madsen. Vores isoleringsbatts og tangmønninger produceres på Møllerup Gods af Convert A/S. Vi samarbejder om at levere gennemtestede produkter af høj kvalitet.

Kirsten Lynge og Gunnar Agerskov Madsen